Осигурување

  1. Home
  2. Осигурување

Патничко Осигурување

Полисата за патничко осигурување овозможува заштита и сигурност во текот на привремен престој во странство и гарантира покривање на евентуални трошоци во случај на неопходна медицинска помош заради ненадејна болест или последици од несреќен случај или незгода.

Екстра Бус во соработка со Еуролинк Осигурување Македонија Ви нуди најквалитетно патничко осигурување за сите дестинации во светот, како и за соседните земји, кое опфаќа одлична територијална здравствена покриеност.

За повеќе информации побарајте не на телефонскиот број 043 420 020 или повелете во нашите канцеларии во Кавадарци, Скопје или Битола.

СИГУРНОСТ

ДОВЕРБА

КВАЛИТЕТ

Menu